Skip to main content

恭賀:第十八屆亞運射箭邀請賽報捷

第十八屆亞運射箭邀請賽於2018年2月8至16日假印尼雅加達舉行。

香港女子反曲弓組隊員王卓盈、李淑筠及鄔思恩於女子反曲弓隊際比賽中勇奪亞軍。

本會在此表示祝賀!

                                                                                                                                         Source: ANTARAFOTO-INASGOC

 

恭賀:第十八屆亞運射箭邀請賽報捷