Skip to main content

東京2020年奧運會測試項目 (7月11-18日、日本東京) 領隊及參賽名單公佈

出發日期︰ 2019年7月10日

回程日期︰ 2019年7月19日

男子反曲弓隊員

1

顏東銓

Ngan Tung Chuen

M6393

東青會

2

溫浚杰

Wan Chun Kit

M4099

金信會

3

徐駿文

Chui Chun Man

M2216

北區會

 

女子反曲弓隊員

1

王卓盈

Wong Cheuk Ying

M4355S

博雅會

2

余曉彤

Yee Hiu Tung

M6547

致勝會

3

李淑筠

Lee Shuk Kwan

M4381S

科大會

 

領隊

1

廸倫

Lakhvinder Singh

M2393

鳳溪會

 

教練

1

熊得洋

Hung Tak Yeung

M0059E

西北會

 

 

 

 

 

附加檔案大小
東京2020年奧運會測試項目 - 領隊及參賽名單公佈83.73 KB