Skip to main content

2018射箭世界盃第一站( 4月22-30日、中國上海) 領隊及參賽名單公佈 (更新: 2018年3月7日)

出發日期︰ 2018年4月22日

回程日期︰ 2018年4月27日

男子複合弓隊員

  中文姓名 英文姓名 射手編號 屬會
1 陳孔琼 Chan Hung King M1426 致勝會
2 徐偉雄 Tsui Wai Hung M0171 警察會
3 甄家勁 Yen Ka King M4149 致勝會

女子複合弓隊員

1 沈潔蓓  Shum Kit Pui M0185 警察會

男子反曲弓隊員

1 冼書洹  Sin Shu Woon Sherman M5273S 科大會
2 顏東銓 Ngan Tung Chuen M6393 東青會

 

 

領隊

1 鄭偉倫
Cheng Wai Lun William
M3549E 星箭會