Skip to main content

2019世界青少年射箭錦標賽入選名單

出發日期︰ 2019年8月17日

抵港日期︰ 2019年8月27日

 

男子反曲弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

鄭瑋釗

Cheng Wai Chiu

M5513S

港島東會

2

梁焯然

Leung Cheuk Yin

M4972S

北區會

3

黃崇天

Wong Sung Tin

M5370S

喇沙會


男子反曲弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

張心騫

Cheung Sum Hin Moses

M6357S

北區會

2

羅官博

Law Kwun Pok Lucien

M6231S

北區會

3

湯迦立

Tong Caleb

M6102S

東青會


女子反曲弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

張梓諾

Cheung Tsz Lok Rachel

M5961S

警察會

2

何熙明

Ho Hei Ming Jade

M6635S

博雅箭會


男子複合弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

明博謙

Ming Pok Him

M4870S

北區會

2

李邁廷

Pinili Martin Antoine Marino

M6047S

卓山會

3

崔俊杰

Tsui Chun Kit

M6340S

博雅箭會


男子複合弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

魏澔遵

Ngai Ho Chun

M5765S

聖保羅會

2

王卓曦

Wong Cheuk Hei

M6604S

胡兆熾會


女子複合弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

張藝瓊

Chang Ngai King

M6936S

東青會

2

鍾靖妍

Chung Ching In

M4681S

真光會

3

余淑怡

Yu Shuyi

M6052S

真光會


女子複合弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

林靜嵐

Lam Ching Nam Jasmine

M6140S

東青會

2

童嘉慧

Tung Ka Wai

M5745S

沙田會

3

楊芷齊

Yeung Tsz Chai

M4934S

東青會


隨隊教練

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

蘇文健

So Man Kin

M2535

心誠會

2

楊安鍵

Yeung On Kin

M0300

東青會


領隊

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

劉根雄

Lau Kun Hung Terry

M0236E

沙田會

 

附加檔案大小
2019世界青少年射箭錦標賽入選名單139.08 KB