Skip to main content

2019射箭亞洲盃第二站 (8月1-6日、台北) 領隊及參賽名單公佈

出發日期︰ 2019年7月31日

回程日期︰ 2019年8月7日

 

男子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

李浩森

Lee Hoo Sam Patrick

M3847

九龍會

2

崔俊杰

Tsui Chun Kit

M6340S

博雅會

3

黃華恩

Wong Wah Yan

M1843

北區會

4

徐偉雄

Tsui Wai Hung

M0171

警察會


女子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

沈潔蓓

Shum Kit Pui

M0185

警察會

2

徐碧珊

Chui Pik Shan

M1541

童軍會

3

陸燕衣

Luk Yin Yi

M2164

北區

4

鄧莉珈

Tang Lee Ka

M4114S

真光會


男子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

溫浚杰

Wan Chun Kit

M4099

金信會

2

黃崇天

Wong Sung Tin

M5370S

喇沙會

3

居頌剛

Chu Chung Kong

M5471

金信會

4

武磊

Wu Lei

M6071

沙田會


女子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

王卓盈

Wong Cheuk Ying

M4355S

博雅會

2

李淑筠

Lee Shuk Kwan

M4381S

科大會

3

林淑貞

Lam Shuk Ching Ada

M5408

港島會

4

鄭政怡

Cheng Ching Yi

M6101

金信會


領隊

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

劉根雄

Lau Kun Hung Terry

M0236E

沙田會

2

余鑑明

Yu Kam Ming

M0354E

聖保羅會

 

附加檔案大小
2019射箭亞洲盃第二站 (台北) - 領隊及參賽名單公佈103.97 KB