Skip to main content

2022年射箭世界盃第三站 (6月21日-26日、法國巴黎) - 參賽名單公佈

預計出發日期︰ 2022年6月20日                    

預計回程日期︰ 2022年6月27日

 

 

男子反曲弓隊員

 

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

姚偉鷹

Fischer Dylan Wei Ying

M5808S

致勝會

 

男子複合弓隊員

 

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

施陛儒

Sze Sing Yu

M4584

博雅會

2

張卓昇

Cheung Cheuk Sing

M3719

喇沙會

 

附加檔案大小
2022 射箭世界盃第三站 - 參賽名單85.86 KB