Skip to main content

2023年亞洲盃第一站 (3月14日-19日、桃園-中華台北) 參賽名單公佈

預計出發日期︰ 2023年3月14日 

預計回程日期︰ 2023年3月20日

男子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

會員編號

屬會

1

郭賢霽

Kwok Yin Chai

M5532S

東青會

2

羅官博

Law Kwun Pok Lucien

M6231S

北區會

3

徐駿文

Chui Chun Man

M2216

北區會

4

馬興健

Ma Hing Kin

M3298

港大會

 

 

 

 

 

 

 

女子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

會員編號

屬會

1

潘煒晴

Poon Wei Tsing Natalie

M5533S

東青會

2

王卓盈

Wang Cheuk Ying

M4355

博雅箭會

3

鄭亦喬

Cheng Yik Kiu

M6101

致勝會

4

潘綺彤

Poon Yee Tung

M7263

羿曦會

 

 

 

 

 

 

 

男子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

會員編號

屬會

1

李浩森

Lee Hoo Sam Patrick

M3847

傷協會

2

施陞儒

Sze Sing Yu

M4584

博雅箭會

3

陸國恒

Luk Kwok Hang

M5050S

東青會

4

崔俊杰

Tsui Chun Kit

M6340S

博雅箭會

 

 

 

 

 

 

 

女子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

會員編號

屬會

1

鄭鴻婷

Cheng Hung Ting

M3958

致勝會

2

黃玉嫦

Wong Yuk Sheung

M4960

沙田會

3

李慧康

Lee Wai Hong

M1946

北區會

4

馮薏樂

Fung Yee Lok

M5451S

致勝會

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
附加檔案大小
2023年亞洲盃第一站 參賽名單710.69 KB