Skip to main content

新界西北射箭會

 

地址 屯門中央郵政局郵政信箱 477 號
聯絡人
熊得洋先生
電話  
電郵 info@ntnwac.org
網頁 http://www.ntnwac.org/
練習場地 屯門康樂體育中心射箭暨門球場 (屯門公眾騎術學校停車場側)
練習時間 星期日上午11:00至下午3:00
最新消息 暫時未有