Skip to main content

香港童軍射箭會

地址 九龍尖沙咀柯士甸道8 號童軍徑香港童軍總會9 樓
聯絡人 黃啟榮 先生
電話  
電郵
 
網頁  
練習場地 西貢白沙灣海上活動中心 , 大潭童軍中心
練習時間  
最新消息 暫時未有